PL
  • UA
  • ENG
  • PL
Czy chcesz mieć polskie obywatelstwo?
— Do you want to become a Polish citizen?
— Хочеш отримати польське громадянство?
citizen
„Otrzymanie polskiego obywatelstwa dało mi poczucie bezpieczeństwa, więcej wiary w siebie i co najważniejsze – pewność, że mam, żyjąc i pracując tu w Polsce, pełnię praw, z których mogę korzystać.”
Elmi, obywatel Polski od 2004 roku
citizen
„Brak obywatelstwa zaczął mi w pewnym momencie przeszkadzać, zwłaszcza że spełniam wszystkie obowiązki polskiego obywatela, pracuję i płacę podatki.”
Aleksandra, obywatelka Polski od 2014 roku
citizen
„Jestem wielkim zwolennikiem tego, aby przebywać legalnie w każdym państwie, w którym się mieszka. Można próbować jakoś to obejść, na przykład wziąć ślub, ale to nie była droga, jaką ja wybrałem dla siebie.”
Rajesh, obywatel Polski od 2015 roku
citizen
„Po ostatniej zmianie Ustawy o obywatelstwie polskim postanowiłem złożyć wniosek jeszcze raz. Z obywatelstwem jest mi łatwiej w codziennym życiu tu, w Polsce.”
Abdulcadir, obywatel Polski od 2014 roku
citizen
„Odkąd tu przyjechałam, czuję się Polką, jestem bardzo zżyta z Polską, cały czas potrzebowałam jednak jakiegoś dodatkowe potwierdzenia, że jestem częścią tego państwa i tego narodu.”
Natalia, obywatelka Polski od 2013 roku